DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, very toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren gurupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına des
tek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.