İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!!!

 

İş Güvenliği Hizmetleri

- Risk Değerlendirmesi

- Acil Eylem Planı

- Temel İSG Eğitimi

- Sürekli İSG Hizmeti

 

Detay

İş Yeri Hekimliği

- Sağlık Raporları

- Laboratuvar Hizmetleri

- İlk Yardım Eğitimi

- SürekliHekimlik Hizmeti

 

Detay

Ortam Ölçümlendirme

- Topraklama Ölçümü

- Gürültü ve Aydınlatma Ölçümü

- Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Araçları Ölç.

- Termal Konfor Ölçümü

 

Detay

Risk Analizinizi Yaptırdınız Mı?

4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmünden yola çıkarak işyerinde kritik bölgelerden seçilen personele önce RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ verilmekte, sonra ekiple beraber RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapılmaktadır. İşyeri risk gurubu ve büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar tamamlanmakta ve işyeri risk haritası hazırlanmaktadır.

Detay

 

Sağlık Raporlarında Büyük İndirim!!!

İşyeri sağlık birimi her şeyden önce işyeri sağlık görevlilerinin yürütecekleri bütün hizmetlerin verildiği kolay ulaşılabilen,uygun bir alt yapı ve donatıya sahip bağımsız bir mekandır.

İşyeri sağlık birimi mekanında işyeri sağlık çalışanları (İşyeri Hemşiresi, Sağlık Memuru vb.) başta acil tıbbi yardım hizmetleri olmak üzere işe giriş ve aralıklı kontrol muayenesi hizmetlerini yürütürler.

Bu nedenle İşyeri Sağlık Biriminin yeterli büyüklükte olması, muayene hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mahremiyetin korumasını sağlayacak, kişisel sağlık kayıtlarının güvenli ve uygun korunmasını destekleyecek şekilde düzenlenmiş olması gereklidir.
 

Detay